Urząd Miejski w Raciążu

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 14 czerwca 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Organizacji rozpoczął prace nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Wojewódzka Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu >>

Pobierz szczegółowe informacje >>

Dnia 04 czerwca 2016 r. odbyła się trzecia edycja rajdu rowerowego pod nazwą Marsz Gwiaździsty. Tegoroczna trasa obejmowała 50km. W rajdzie wzięło udział 38 uczestników.

Czytaj więcej: 4 czerwca 2016 r. odbył się „Marsz Gwiaździsty 2016"

Burmistrz Miasta Raciąż informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Zarządzenie nr 73/2016 Burmistrza Raciąża z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.

Zarządzenie nr 73/2016 >>

 

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 

Fundacja LOTTO Milion Marzeń

 

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114