Urząd Miejski w Raciążu

INFORMACJA

Podaję do publicznej wiadomości, iż  w dniu 26 maja 2015 roku ( wtorek ) o godz. 17.00

w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu przy ul. Parkowej 14 odbędzie się VII  Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/   Andrzej Wojciech Staniszewski

16 maja 2015r. odbył się „Marsz Gwiaździsty 2015 – pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat płoński”. Spośród 12 gmin Powiatu Płońskiego w imprezie udział wzięło 7 gmin w tym Miasto Raciąż. Trasa obrana przez Gminę Miasto Raciąż obejmowała 40 km.

Czytaj więcej: 16 maja 2015r. odbył się „Marsz Gwiaździsty 2015

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym.

Czytaj więcej: Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2016 rok!

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114