Urząd Miejski w Raciążu

Burmistrz Miasta Raciąża na prośbę Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informuje, że na stronie internetowej:

https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/zdrowie/opieka-nad-matka-i-dzi

znajduje się Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością.

Zarządzenie nr 112/2017 Burmistrza Raciąża z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej..

Zarządzenie nr 112/2017 >>

 
 

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu