Urząd Miejski w Raciążu

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu płońskiego do udziału w powiatowej debacie społecznej, która odbędzie się 25 października o godz. 12:00 w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Płońsku przy ul. Płockiej 76. Głównym tematem spotkania, które odbędzie się 25 października w Płońsku będą przede wszystkim problemy społeczne zdiagnozowane lokalnie m. in. poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedstawiony zostanie również program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz Aplikacja „Moja Komenda”.

Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 83/2017 >>

Oferta realizacji zadania publicznego - wzór >>

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 05 października 2017 roku (czwartek) o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu odbędzie się XXXI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

Andrzej Wojciech Staniszewski

Informacja o rekrutacji drużyn do turnieju piłkarskiego pn."Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

Rekrutacja tylko do 30 września 2017 r.

XVIII EDYCJA TURNIEJU >>

 
 

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu