Urząd Miejski w Raciążu

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 25 sierpnia 2017 roku (piątek) o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu odbędzie się XXX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

Andrzej Wojciech Staniszewski

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekunki domowej na terenie Gminy Miasto Raciąż.

Nabór Nr 2/MOPS/2017 >>

Informujemy, iż dnia 19 sierpnia 2017 r. (sobota) w godzinach 9:00 - 13:00 odbędzie się pobór krwi. Krwiobus zostanie ustawiony na placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.

Zarząd Klubu HDK

Zarządzenie nr 66/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Raciążu.

Zarządzenie nr 66/2017 >>

Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 65/2017 >>

 
 

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu