Urząd Miejski w Raciążu

24.11.2014r. (poniedziałek) od godz. 14:00 do godz. 15:00
25.11.2014r. (wtorek) od godz. 14:00 do godz. 15:00
27.11.2014r. (czwartek) od godz. 14:00 do godz.15:00

Zapisy w Sekretariacie Urzędu Miejskiego lub pod numerem telefonu (23) 679 11 63

INFORMACJA

 

Podaję do publicznej wiadomości,

iż w dniu 13 listopada 2014 roku

( czwartek ) o godz. 17.00

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej

w Raciążu przy ul. Kilińskiego 23

odbędzie się XLVI Zwyczajna Sesja

Rady Miejskiej w Raciążu

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

/-/ Bogusław Jeżak

W związku z licznymi skargami mieszkańców Raciąża dotyczącymi progu zwalniającego na ulicy Mławskiej, Burmistrz Miasta informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za projekt, wykonanie i nadzór jest Starostwo Powiatowe w Płońsku. W związku z tym wszelkie uwagi zgłaszane przez mieszkańców do Urzędu Miejskiego są przekazywane do odpowiednich pracowników w Starostwie Powiatowym.

Z otrzymanych przez nas informacji wynika, iż próg zwalniający zostanie poprawiony do dnia 31 października 2014r.

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114