Urząd Miejski w Raciążu

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków, w dniach od 31 marca 2017r. do 20 kwietnia 2017r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich...

Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Raciąża z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola i klas pierwszych szkoły podstawowej funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Raciąż.

Zarządzenie nr 20/2017 >>

Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Raciąża z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 19/2017 >>

Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Raciąża z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 17/2017 >>

1 marca 2017 roku została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

List otwarty >>

Komunikat >>

Prezentacja >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu