Urząd Miejski w Raciążu

 

Komendant Komisariatu Policji w Raciążu, Burmistrz Miasta Raciąż oraz Wójt Gminy Raciąż zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w debacie społecznej „Bezpieczeństwo na terenie miasta i gminy Raciąż podsumowanie i wnioski”, która odbędzie się 15 października 2013 r. w godz. 10.00 w sali Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu przy ul. Parkowej.

 

Pobierz >>

Mazowiecka Jednostka Wdrażania projektów Unijnych (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet IV

Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Ochrona powierzchni ziemi – Dostosowanie istniejących zakładów zagospodarowania odpadów do obowiązujących przepisów

Pobierz >>

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji

im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu

zaprasza

dzieci w wieku 6 – 12 lat

na zajęcia plastyczne

w poniedziałki w godzinach: 14.00 – 15.30

Dzieci podczas zajęć realizują własne marzenia i aspiracje, rozwijają talent, poznają świat sztuki. W pracowni powstają rysunki, rzeźby, prace malarskie oraz inne wykonane rozmaitymi technikami.

Instruktor prowadzący kładzie nacisk na rozwój wyobraźni i twórczej ekspresji u dziecka oraz swobodę w wyrażaniu siebie.

Instruktor: Marta Ott

 

 

Urząd Miejski w Raciążu

informuje, iż od dnia 23 września

2013 roku będzie wypłacane

dofinansowanie na zakup

podręczników w ramach

Rządowego Programu

Wyprawka Szkolna 2013”

Dnia 13 września 2013r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Wakacje w obiektywie”. Na konkurs wpłynęło 45 zdjęć. Z nich Jury powołane przez Burmistrza Miasta Raciąż wybrało trzy najlepsze.
Laureatami zostali:

Pierwsze miejsce 1. Magdalena Dobrosielska ze zdjęciem przedstawiającym słonecznikowe pole w Czechach.

Drugie miejsce 2. Elżbieta Kocięda ze zdjęciem przedstawiającym grupę przyjaciół podczas pobytu nad morzem.

Czytaj więcej: Wakacje w obiektywie - Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zaprasza na bezpłatne szkolenie: Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać dofinansowanie – warsztaty z zasad ubiegania się o wsparcie w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie Odnowy i rozwoju wsi tzw. małych projektów.

 

Pobierz >>

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114