Urząd Miejski w Raciążu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu informuje że, od dnia 01.11.2016 r. wszelkie opłaty należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Raciążu przy Placu Adama Mickiewicza 17. Jednocześnie zachęcamy do dokonywania płatności za wodę, ścieki i usługi PGKiM na konto bankowe o numerze 55 8233 0004 0000 0198 2001 0001

o wynikach konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Burmistrz Miasta Raciąża zachęca mieszkanki miasta do korzystania z badań mammograficznych.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 21 października 2016 roku (piątek) o godz. 17:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu przy ul. Kilińskiego 23 odbędzie się XXI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

Andrzej Wojciech Staniszewski

 
 

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu