Urząd Miejski w Raciążu

Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Raciąża z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

Zarządzenie nr 21/2016 >>

Pobierz szczegółowe informacje >>

Pobierz szczegółowe informacje >>

Stypendia za wybitne wyniki w nauce

Pobierz szczegółowe informacje >>

- pracownika gospodarczego.

Pobierz szczegółowe informacje >>

- pracownika biurowego.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 14 marca   2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Raciąż dotyczących Raciąskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.

Zarządzenie nr 17/2016 >>

FORMULARZ ZGŁOSZENIA >>

 

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu