Urząd Miejski w Raciążu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu informuje iż, od dnia 01.09.2016 r. opłaty za czynsze należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Raciążu przy Placu Adama Mickiewicza 17.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem "Krzewienie idei krwiodawstwa oraz promocja aktywnego stylu życia krwiodawców z Raciąża."

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego >>

W postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego „Prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych” – zapytanie ofertowe nr KZ.7031.2.2016 – w dniu 20 czerwca 2016 r. wybrano ofertę firmy REMONDIS Drobin Komunalna Sp. z o.o.

Spółka pełnić będzie całodobowe pogotowie awaryjne od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu informuje iż, w dniach 16.08.2016 r. – 30.08.2016 r. stanowisko kasowe w siedzibie PGKiM będzie zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Informujemy, iż dnia 06 sierpnia 2016 r. (sobota) w godzinach 9:00 - 13:00 odbędzie się pobór krwi. Krwiobus zostanie ustawiony na parkingu przed Urzędem Miejskim w Raciążu.

Zarząd Klubu HDK

 
 

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu