Urząd Miejski w Raciążu

Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 14 marca   2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Raciąż dotyczących Raciąskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.

Zarządzenie nr 17/2016 >>

FORMULARZ ZGŁOSZENIA >>

Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 16/2016 >>

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 29 lutego 2016 roku.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 23 lutego   2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola i klas pierwszych szkoły podstawowej funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Raciąż.

Zarządzenie nr 12/2016 >>

Załącznik nr 1 >>

Załącznik nr 2 >>

Od dnia 10 lutego 2016 r. Urząd Miejski w Raciążu posiada bazę danych adresów i miejscowości w systemie Gmina z modułem iMPA.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu