Urząd Miejski w Raciążu

Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 17 lutego   2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

Zarządzenie nr 10/2016 >>

Wykonanie remontu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Raciążu.

Zapytanie ofertowe >>

Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 17 lutego   2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie nr 8/2016 >>

Wzór oferty >>

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu