Urząd Miejski w Raciążu

ZARZĄDZENIE NR 53/2019 BURMISTRZA RACIĄŻA z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie nr 53/2019 >>

 

Pobierz szczegółowe informacje >>

Podaję do publicznej wiadomości, iż  w dniu 13 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 10:00 w budynku Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu odbędzie się VII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Paweł Chrzanowski

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu