Urząd Miejski w Raciążu

Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014 oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania/powierzania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub finansowanie realizacji zadań.

POBIERZ >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu