Urząd Miejski w Raciążu

W związku z wprowadzeniem przez PGKIM sp. z o.o. opłaty abonamentowej dla klientów, burmistrz Mariusz Godlewski zwrócił się do prezesa spółki Krzysztofa Talaka o ustalenie jednej formy rozliczania opłaty abonamentowej ze wspólnotami mieszkaniowymi. Zdaniem burmistrz opłata powinna być pobierana wyłącznie od głównego licznika zasilającego daną nieruchomość. Z informacji uzyskanych z PGKIM wynika, że spółka podjęła już prace związane z przejściem na taką formę rozliczania. Będzie to oznaczało obniżenie kwoty abonamentu dla odbiorców indywidualnych we wspólnotach.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu