Urząd Miejski w Raciążu

Zarządzenie nr 28/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu zgłaszania i wyboru projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 roku".

Zarządzenie nr 20/2017 >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu