Urząd Miejski w Raciążu

Burmistrz Miasta Raciąż informuje, iż od 1 września 2017 r. do 1 października 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Raciąż na lata 2016-2026”. Celem konsultacji jest pozyskanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Raciąż. Szczegóły w załącznikach.

ZAŁĄCZNIK 1 - PROGRAM REWITALIZACJI >>

ZAŁĄCZNIK 2 - OGŁOSZENIE >>

ZAŁĄCZNIK 3 - FORMULARZ KONSULTACYJNY >>

ZARZĄDZENIE NR 73/2017 >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu