Urząd Miejski w Raciążu

Zarządzenie nr 102/2017 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 6 listopada 2017 roku unieważniające otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 102/2017 >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu