Urząd Miejski w Raciążu

Zarządzenie nr 103/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 103/2017 >>

Oferta realizacji zadania publicznego - wzór >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu