Urząd Miejski w Raciążu

Zarządzenie nr 6/2018 Burmistrza Raciąża z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej...

Zarządzenie nr 6/2018 >>

Załącznik nr 1 >>

Załącznik nr 2 >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu