Urząd Miejski w Raciążu

Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Raciąża z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzenie nr 23/2018 >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu