Drukuj 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”.

Pobierz szczegółowe informacje >>