Urząd Miejski w Raciążu

Wykaz obejmujący część nieruchomości stanowiący własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu