Urząd Miejski w Raciążu

Od dnia 01.01.2019 rachunkami bankowymi Gminy Miasto Raciąż są niżej wymienione rachunki bankowe...

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu