Urząd Miejski w Raciążu

W sobotę, 22 lipca 2017 r. odbył się I Raciąski Rajd Rowerowy.

 

Rozpoczęcie Rajdu nastąpiło o godzinie 8:00 przed Urzędem Miejskim w Raciążu gdzie zgromadzonych uczestników przywitał Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski. W pierwszym etapie uczestnicy przejechali do parafii Świętego Stanisława w Drobinie. Tam zapoznali się z historią kościoła, wybudowanego przez Ninogniewa z Kryska w drugiej połowie XV wieku. Atrakcją świątyni jest barokowy ołtarz oraz nagrobek rodziny Kryskich, którego wykonanie przypisuje się słynnemu włoskiemu architektowi i rzeźbiarzowi Santo Gucciemu. W drugim etapie grupa udała się do Bogucina, gdzie znajduje się cmentarzysko kurhanowe i pozostałości osady z okresu tzw. kultury przeworskiej i wielbarskiej. Z Bogucina uczestnicy rajdu przejechali do Dobrskiej Kolonii. Tu zapoznali się z historią powstania i zobaczyli pozostałości gródka rycerskiego z XIV - XV wieku, którego właścicielem był płocki kanonik Mikołaj. Po tym etapie rajdu dla wszystkich uczestników przewidziano ciepły posiłek. Ostatnim przystankiem na trasie rajdu był dwór w Kraśniewie. To bardzo ciekawy obiekt architektoniczny choć powstał dopiero u schyłku XIX wieku i do 1939 roku stanowił własność rodziny Budnych herbu Jastrzębiec. Po powrocie do Raciąża na placu przed Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się festyn, podczas którego uczestnicy Rajdu i osoby pomagające przy jego organizacji otrzymali pamiątkowe medale i statuetki z podziękowaniem z rąk Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

W I Raciąskim Rajdzie Rowerowym udział wzięło 60 uczestników, którzy pokonali trasę o długości 50 km.

Urząd Miejski w Raciążu serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom Rajdu oraz:
Panu Markowi Gierlachowi,który był przewodnikiem na trasie Rajdu,
Ks. Andrzejowi Kucharczykowi Proboszczowi Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie,
Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu,
Policjantom z Komisariatu Policji w Raciążu,
Policjantom z Powiatowej Komendy Policji w Płońsku,
Policjantom z Posterunku Policji w Drobinie.