Urząd Miejski w Raciążu

Dnia 21 lipca 2018 r. odbył się II Raciąski Rajd Rowerowy.

Rozpoczęcie Rajdu nastąpiło o godzinie 8:00 przed Urzędem Miejskim w Raciążu gdzie zgromadzonych uczestników przywitał Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski. W pierwszym etapie uczestnicy przejechali do Wierzbicy Pańskiej. Tam odwiedzili nadal działający młyn wodny wybudowany w 1939r. W drugim etapie grupa udała się do Parafii św. Achacjusza w Skołatowie gdzie zapoznała się z historią kościoła z 1927 roku. Po tym etapie rajdu na wszystkich uczestników czekał ciepły posiłek. Ostatnim przystankiem na trasie rajdu był dwór w Mystkowie wybudowany w 1925 roku dla Władysława Staniszewskiego. Po powrocie do Raciąża na placu przed Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji obyła się biesiada cygańska, podczas której uczestnicy otrzymali z rąk Burmistrza pamiątkowe medale. Wręczono również podziękowania dla sponsorów i osób pomagających przy organizacji Rajdu.

W II Raciąskim Rajdzie Rowerowym udział wzięło udział 94 uczestników, którzy pokonali trasę o długości 61 km.

Urząd Miejski w Raciążu serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom Rajdu oraz:
Panu Markowi Gierlachowi,
Panu Markowi Świderskiemu,
Ks. Grzegorzowi Mierzejewskiemu Proboszczowi Parafii pw. Św. Achacjusza,
Państwu Iwonie i Jackowi Żabikom,
Piotrowi Pniewskiemu Prezesowi Banku Spółdzielczego w Raciążu,
podins. Piotrowi Dąmbrowskiemu Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego z Powiatowej Komendy Policji w Płońsku,
Policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego z Powiatowej Komendy Policji w Płońsku,
Policjantom z Posterunku Policji w Raciążu,
Jarosławowi Krupińskiemu Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu oraz Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu

Za pomoc w organizacji II Raciąskiego Rajdu Rowerowego w Raciążu dziękujemy również Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu oraz Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu.