Urząd Miejski w Raciążu

Burmistrz Miasta zaprasza mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w niedzielę 07 października 2018 r. o godzinie 17:00 w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu.

Ogłoszenie >>

Załącznik >>

Pobierz szczegółowe informacje >>

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu