Urząd Miejski w Raciążu

Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Raciąż dotyczących Raciąskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.

Zarządzenie nr 47/2017 >>

Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie nr 39/2017 >>

Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie nr 38/2017 >>

Informujemy, iż dnia 24 czerwca 2017 r. (sobota) w godzinach 9:00 - 13:00 odbędzie się pobór krwi. Krwiobus zostanie ustawiony na placu przed Ochotniczą Strażą Pożarną w Raciążu, ul. Kilińskiego 21.

Zarząd Klubu HDK

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu odbędzie się XXIX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

Andrzej Wojciech Staniszewski

 

I Raciąski Rajd Rowerowy

 

Czytaj więcej: I Raciąski Rajd Rowerowy

 
 

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu