Urząd Miejski w Raciążu

Pobierz szczegółowe informacje >>

Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na lokal użytkowy przy ul. Kilińskiego 56/2.

Pobierz szczegółowe informacje >>

IV Bieg Powstania Styczniowego - program >>

Pobierz szczegółowe informacje >>

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu