Urząd Miejski w Raciążu

Okoliczne firmy ogłaszają nabory na wolne stanowiska pracy.

Zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania się pod wskazane w ogłoszeniach adresy.

o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Kilińskiego 56/2 w Raciążu.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu