Urząd Miejski w Raciążu

Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Raciąża z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 7/2017 >>

WZÓR - Oferta realizacji zadania publicznego >>

Zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej do biura sprzedaży firmy Unimot System, znajdującego się w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu, Plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż, pokój numer 22 w godzinach pracy urzędu ( 7.30-15.30) lub pod numerem telefonu: 506 278 838. Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące przyłączenia do sieci.

WNIOSEK do 110 kWh >>

WARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE do 110 kWh >>

UMOWA PRZYŁĄCZENIOWA do 110 kWh >>

UMOWA KOMPLEKSOWA do 110 kWh >>

TARYFA >>

POROZUMIENIE >>

OŚWIADCZENIE AKCYZOWE >>

ARKUSZ USTALENIA OPŁATY ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ >>

ANKIETA >>

 

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu