Urząd Miejski w Raciążu

Burmistrz Miasta Raciąża zaprasza chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miasto Raciąż, którzy spełniają wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL), do zgłaszania swojej gotowości do podjęcia działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 25 sierpnia 2017 roku (piątek) o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu odbędzie się XXX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

Andrzej Wojciech Staniszewski

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekunki domowej na terenie Gminy Miasto Raciąż.

Nabór Nr 2/MOPS/2017 >>

 
 

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu