Urząd Miejski w Raciążu

Informujemy, że od dnia 3 września 2018 r., w związku ze zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu płońskiego realizowana będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonać można pod następującymi nr telefonów:

1) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Płońsku – tel. (23) 662 40 39
2) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Raciążu – tel. (23) 679 11 63
3) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Naruszewie – tel. (23) 663 10 51
4) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Mieście – tel. (23) 661 49 20 w. 1

Ulotka informacyjna >>

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu