Urząd Miejski w Raciążu

Zarządzenie nr 56/2018 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 25 czerwca 2018 r. unieważniające otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 56/2018 >>

Zarządzenie nr 55/2018 Burmistrza Raciąża z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie nr 55/2018 >>

Zarządzenie nr 54/2018 Burmistrza Raciąża z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie nr 54/2018 >>

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 czerwca 2018 r. (piątek) o godzinie 17:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu przy ul. Kilińskiego 23 odbędzie się XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

Andrzej Wojciech Staniszewski

Publiczna szkoła policealna ogłasza nabór na kierunek technik ochrony osób fizycznych i mienia

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu