Urząd Miejski w Raciążu

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

Konferencja podsumowująca projekt „Wspólna sprawa”

Pobierz szczegółowe informacje >>

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

WYKAZ >>

Zarządzenie nr 103/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 103/2017 >>

Oferta realizacji zadania publicznego - wzór >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu