Urząd Miejski w Raciążu

Pobierz szczegółowe informacje >>

Zarządzenie nr. 55/2019 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie nr 55/2019 >>

 

Pobierz szczegółowe informacje >>

ZARZĄDZENIE NR 53/2019 BURMISTRZA RACIĄŻA z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie nr 53/2019 >>

 

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu