Urząd Miejski w Raciążu

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Pobierz szczegółowe informacje >>

Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Kilińskiego 56/2 w Raciążu.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Ogłoszenie dotyczące planowanego przystąpienia do uczestnictwa w projekcie dotyczącym uzyskania dofinansowania w zakresie pt. Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 23 marca 2018 r. (piątek) o godzinie 17:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej odbędzie się XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

Andrzej Wojciech Staniszewski

Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje w tym roku nowy konkurs skierowany do start-up'ów pod nazwą „Startuj z Mazowsza".

Celem konkursu „Startuj z Mazowsza" jest wsparcie młodych firm o atrakcyjnej formule innowacyjności i dużym potencjale wzrostu, odnoszących sukcesy we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań gospodarczych (np. usług, produktów).

Do Konkursu mogą przystąpić podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego nie krócej niż rok i nie dłużej niż 3 lata od daty ogłoszenia konkursu, w celu wytworzenia nowych produktów i usług.

Zaproszenie >>

Informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu