Urząd Miejski w Raciążu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem "Uporządkowanie miejsc pamięci na terenie Gminy Miasto Raciąż".

Pobierz szczegółowe informacje >>

Pobierz szczegółowe informacje >>

Zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej do biura sprzedaży firmy Unimot System, znajdującego się w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu, Plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż, pokój numer 22 w godzinach pracy urzędu ( 7.30-15.30) lub pod numerem telefonu: 506 278 838. Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące przyłączenia do sieci.

WNIOSEK do 110 kWh >>

WARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE do 110 kWh >>

UMOWA PRZYŁĄCZENIOWA do 110 kWh >>

UMOWA KOMPLEKSOWA do 110 kWh >>

TARYFA >>

POROZUMIENIE >>

OŚWIADCZENIE AKCYZOWE >>

ARKUSZ USTALENIA OPŁATY ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ >>

ANKIETA >>

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu odbędzie się XXVII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

Andrzej Wojciech Staniszewski

 
 

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu