Urząd Miejski w Raciążu

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 maja 2017 roku (wtorek) o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu odbędzie się XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

Andrzej Wojciech Staniszewski

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża nr KP.6220.2.2013 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni pasz w Raciążu.

Obwieszczenie nr KP.6220.2.2013 >>

 
 

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu