Urząd Miejski w Raciążu

Pobierz szczegółowe informacje >>

Pobierz szczegółowe informacje >>

Wykaz garaży stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony na rzecz dotychczasowych najemców.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 25 marca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00 w budynku Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu odbędzie się V Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

Paweł Chrzanowski

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu