Urząd Miejski w Raciążu

W dniu 12 czerwca 2018 r. (wtorek) godz.: 9:00 - 16:00, nastąpi przerwa w dostawie wody...

Pobierz szczegółowe informacje >>

Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 56/2 w Raciążu...

Zarządzenie nr 34/2018 >>

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVII/311/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż informuje o przeznaczeniu do sprzedaży n/w nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Pobierz szczegółowe informacje >>

Szpital w Płońsku poszukuje kandydatów do podjęcia pracy w Dziale Żywienia

Pobierz szczegółowe informacje >>

Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Raciąża z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 36/2018 >>

Wzór oferty >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu