Urząd Miejski w Raciążu

Zarządzenie nr 102/2017 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 6 listopada 2017 roku unieważniające otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 102/2017 >>

Zarządzenie nr 100/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 1 w Raciążu.

Zarządzenie nr 100/2017 >>

 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 1 w Raciążu.

Ogłoszenie o przetargu >>

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 06 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu odbędzie się XXXII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

Andrzej Wojciech Staniszewski

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu