Urząd Miejski w Raciążu

Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Raciąża z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie nr 35/2018 >>

Wzór oferty >>

Pobierz szczegółowe informacje >>

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 23 maja 2018 r. (środa) o godzinie 17:00 w budynku Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbędzie się XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

Andrzej Wojciech Staniszewski

Pobierz szczegółowe informacje >>

Wykaz części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu