Urząd Miejski w Raciążu

Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 50/2017 >>

Oferta realizacji zadania publicznego - wzór >>

Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Raciąż dotyczących Raciąskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.

Zarządzenie nr 47/2017 >>

Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie nr 39/2017 >>

Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie nr 38/2017 >>

 
 

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu