Urząd Miejski w Raciążu

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"

Zmiana terminu składania ofert >>

SIWZ po zmianach 23.02.2017 r. >>

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 lutego 2017 roku (wtorek) o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu odbędzie się XXVI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

Andrzej Wojciech Staniszewski

Pobierz szczegółowe informacje >>

 
 

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu