Urząd Miejski w Raciążu

Pobierz szczegółowe informacje >>

PGKiM Sp. z o.o. w Raciążu informuje, że w wyniku badań oceny jakości wody stwierdzono pogorszenie jakości mikrobiologicznej wody dostarczanej z wodociągu publicznego.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Powiatowej Stacji Sanitarnej i przestrzeganie ich zaleceń.

Zmiany do rozkładu jazdy powiatowych przewozów pasażerskich, które wejdą od 1 kwietnia.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie >>

Wzór oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wzór oferty >>

Szanowni Państwo,

Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszamy na bezpłatne seminarium pt.: MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI I TRADYCJE KULINARNE – OD ROLNIKA BEZ POŚREDNIKA, CZYLI ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZE ZNANEGO ŹRÓDŁA organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu