Urząd Miejski w Raciążu

Urząd Miejski w Raciążu poszukuje wykonawców na prowadzenie bieżącej konserwacji oraz usuwania awarii z zakresu robót:
 

1. elektrycznych w zasobie mieszkaniowym stanowiącym własność Gminy Miasto Raciąż

Roboty elektryczne >>


2. hydraulicznych w zasobie mieszkaniowym stanowiącym własność Gminy Miasto Raciąż

Roboty hydrauliczne >>

Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 7/2016 >>

Wzór oferty >>

Burmistrz Miasta Raciąża ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Kilińskiego 1.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 20.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie nr 5/2016 >>

Burmistrz Miasta Raciąża ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. 19 Stycznia.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu