Urząd Miejski w Raciążu

Pobierz szczegółowe informacje >>

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 sierpnia 2018 r. (piątek) o godzinie 17:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu przy ul. Kilińskiego 23 odbędzie się XLI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

Andrzej Wojciech Staniszewski

Pobierz szczegółowe informacje >>

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu