Urząd Miejski w Raciążu

Informujemy, iż dnia 29 kwietnia 2016 r. (piątek) kasa Urzędu Miejskiego będzie czynna do godziny 13:15.

Zarządzenie nr 40/2016 Burmistrza Raciąża z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

Zarządzenie nr 40/2016 >>

Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Raciąża z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie nr 35/2016 >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu