Urząd Miejski w Raciążu

 

Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Raciąża z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie nr 33/2016 >>

Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Raciąża z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Raciążu.

Zarządzenie nr 31/2016 >>

Ogłoszenie konkursu >>

Regulamin konkursu >>

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Informujemy, iż dnia 2 kwietnia 2016 r. (sobota) w godzinach 9:00 - 13:00 odbędzie się pobór krwi.
Krwiobus zostanie ustawiony na parkingu przed Urzędem Miejskim w Raciążu.

Zarząd Klubu HDK

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu