Urząd Miejski w Raciążu

W dniu 20 grudnia 2014 roku w sali ślubów budynku Urzędu Miejskiego w
Raciążu, odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”

Czytaj więcej: Uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Podaję do publicznej wiadomości,
iż  w dniu 29 grudnia 2014 roku
( poniedziałek ) o godz. 17:00
w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu przy ul. Kilińskiego 23
odbędzie się III Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Bogusław Jeżak

Dyżury pracowników PGKiM Sp. Z o.o. w Raciążu w dniach 24-26.12.2014r.

POBIERZ >>

 

ZARZĄDZENIE NR 94/2014 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 10 listopada 2014r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Raciążu.

POBIERZ >>

29.12.2014r. (poniedziałek) od godz. 14:00 do godz. 15:00
05.01.2015r. (poniedziałek) od godz. 14:00 do godz. 15:00
09.01.2015r.(piątek) od godz. 14:00 do godz. 15:00

 

Zapisy w Sekretariacie Urzędu Miejskiego lub pod numerem telefonu (23) 679 11 63

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu