Urząd Miejski w Raciążu

w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Raciąża przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji.

Pobierz szczegółowe informacje>>

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA w technologii cyfrowej

10 lutego 2015 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie wyborcze do Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (w skrócie RRDPP). Spotkanie to było odpowiedzią Burmistrza na wniosek organizacji pozarządowych z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie powołania RRDPP,  pierwszej takiej rady w powiecie płońskim.

Czytaj więcej: POWOŁANO RACIĄSKĄ RADĘ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zatrudni w swoim nowopowstałym Biurze w Raciążu osobę na stanowisku REFERENTA W BIURZE POSELSKIM

Pobierz szczegółowe informacje >>

W okresie od grudnia 2014r. do lutego 2015r. w Urzędzie Miejskim w Raciążu przeprowadzony proces samooceny w oparciu o metodę CAF.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu