Urząd Miejski w Raciążu

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Wykaz lokali użytkowych położonych w mieście Raciąż przeznaczonych do wynajęcia na rzecz dotychczasowych najemców.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Zarządzenie nr 129/2015 z dnia 09.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 129/2015 >>

Wzór oferty >>

Zarządzenie nr 128/2015 Burmistrza Raciąża z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

Pobierz szczegółowe informacje >>

W dniu 6 listopada o godz. 16:00 w sali widowiskowej MCKSIR odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Raciąża dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2025 oraz sposobu finansowania i kolejności przeprowadzenia inwestycji w latach 2016-2020.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu