Urząd Miejski w Raciążu

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu w roku 2012 pracowała w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012 . Pracowała w sześcioosobowym składzie. Posiedzenia Komisji odbywały się w ciągu całego roku. Ich częstotliwość uzależniona była od ilości zgłaszanych potrzeb. W roku 2012 odbyło się 9 posiedzeń.

Czytaj więcej: Informacja dotycząca działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w...

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu oraz w związku ze złożonym wnioskiem przez wychowawców klas, Komisja Stypendialna przyznała stypendium za wybitne wyniki w nauce za I semestr nauki w roku szkolnym 2012/2013. Uroczyste wręczenie uczniom stypendium za wybitne wyniki w nauce odbędzie się 15 marca 2013 r. o godz. 14 30 w Urzędzie Miejskim w Raciążu, pl. Adama Mickiewicza 17.

Wykaz uczniów, którzy odebrali stypendium za wybitne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 >>

 

 

 

Puls Raciąża nr 2(33)2013

 

Zapisy dzieci do Miejskiego Przedszkola

 

Do 31 marca 2013 r. trwają zapisy dzieci do Miejskiego Przedszkola na rok szkolny 2013/2014. Przypominamy, iż dzieci urodzone w 2008 roku maja obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

 

Informacja dla mieszkańców korzystających z dostaw ciepła z Miejskiej Kotłowni

 

W związku z awarią pieca kierownik Miejskiej Kotłowni informuje, iż w dniach 6.03.2013 – 07.03.2013 r. mogą być obniżone parametry przesyłanego ciepłego ogrzewania do budynków mieszkalnych oraz zakładów pracy, korzystających z dostaw ciepła z Miejskiej Kotłowni. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

Odwołanie Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu

 

W związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Dyrektora Ryszarda Kalinowskiego z pełnienia funkcji Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Zarządzeniem Burmistrza nr 6/2013 został on odwołany ze stanowiska Dyrektora MZS w Raciążu z dniem 30 czerwca 2013 r.

 

 
 

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu