Urząd Miejski w Raciążu

Pobierz szczegółowe informacje >>

Pobierz szczegółowe informacje >>

24 września odbyło się trzecie spotkanie dotyczące powołania Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu. Zakończyło się ono podjęciem decyzji o powołaniu w naszym mieście senioralnego samorządu.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Uchwała >>

Nauczycielski Klub Seniora oraz Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji wspólnie organizują wystawę fotograficzną ,, Nauczyciele Raciąskich Szkół i Przedszkoli”.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Jest to ogólnopolska akcja Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków odbywająca się corocznie w pierwszy weekend października. Ma ona na celu przybliżenie amatorom, naszej awifauny oraz liczenie ptaków odlatujących na zimowiska.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Link do informacji na facebook >>

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu