Urząd Miejski w Raciążu

konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Program współpracy >>

Formularz konsultacji >>

W czwartek 17 września o godz. 16:00 odbyło się w Urzędzie Miejskim w Raciążu spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Przyjazne Mazowsze. Jest to stowarzyszenie mające na celu rozwój naszego powiatu, uczestniczące w podziale funduszy unijnych.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Dnia 14 września 2015 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej MCKSiR w Raciążu odbyło się szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego, organizowane przez NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu "Prosument".

Pobierz szczegółowe informacje >>

W dniu 14 września 2015 roku o godz. 13:00 w gabinecie burmistrza w Urzędzie Miejskim w Raciążu odbyła się uroczystość wręczenia ,,Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla Państwa Danieli i Szczepana Kubińskich zamieszkałych na terenie naszego miasta.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Archiwum Zakładowe Urzędu Miejskiego od 1 października 2015 roku mieścić się będzie w budynku przy ul. Kilińskiego 21. Dzięki temu, że archiwum zostanie przeniesione, w połowie października na parter zostanie przeniesiona kasa Urzędu Miejskiego.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu