Urząd Miejski w Raciążu

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej rozstrzygnięte.

Dnia 2 czerwca 2013 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Raciążu. W Okręgu nr 5 na 1191 osób uprawnionych do głosowania głosy oddało 282 mieszkańców

Do Rady Miejskiej w Raciążu został wybrany kandydat KWW Razem dla Raciąża – Janusz Chłopik. (163 głosy). Pozostali kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: Dawid Smoleński 92 głosy, Andrzej Werner - 20 głosów.

Burmistrz Miasta
zaprasza bezrobotnych mieszkańców Raciąża

na spotkanie informujące o możliwości utworzenia spółdzielni socjalnej i pozyskania nowych miejsc pracy

W dniu 6 czerwca 2013 r. o godz. 11.00  w lokalu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu informacji będą udzielali przedstawiciele Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Subregionie Ciechanowskim.

Zapraszamy wszystkich chętnych

Pobierz >>

W dniu 26 maja 2013 roku odbył się w Raciążu, w ramach akacji „Polska
Biega”,„Bieg Wiosny”. Organizatorami tej imprezy było Miejskie Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu przy
współpracy z Urzędem Miejskim. Impreza była podzielona na następujące
kategorie :

-800 metrów, w których wzięli udział chłopcy i dziewczęta z klas  IV, V,
VI Szkoły Podstawowej oraz dziewczęta z klas I, II, III Gimnazjum;

Czytaj więcej: „Polska Biega” „Bieg Wiosny”

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuję o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje,

Czytaj więcej: Informacja - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze

Burmistrz Miasta Raciąża zawiadamia o możliwości skorzystania przez mieszkańców z

BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

W dniu 31 maja 2013 r. od godz. 9.00 do 12.00. w lokalu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu bezpłatnych porad prawnych będzie udzielał Konrad Figurski*.

Pytania oraz zagadnienia dotyczyć mogą:

- prawa cywilnego,

w tym m.in. lokalowego, prawa dotyczącego nieruchomości rolnych,

Czytaj więcej: Bezpłatne porady prawne - 31.05 2013

 
 

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu