Urząd Miejski w Raciążu

 

 

ZARZĄDZENIE NR 68/2013

BURMISZTRZA MIASTA RACIĄŻ

Z DNIA 29 SIERPNIA 2013 ROKU

w sprawie wyłączenia czasowego z ruchu drogowego ulicy Sportowej w Raciążu

 

pobierz >

Burmistrz Miasta Raciąż

serdecznie zaprasza

Mieszkańców Raciąża

w dniu 1 września 2013 roku

na uroczyste obchody 74. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

 

Program uroczystości >>

 

 

Burmistrz Miasta Raciąż zakazuje zgromadzenia publicznego, którego celem, zgodnie z zawiadomieniem z dnia 27 sierpnia 2013r. Jest „propagowanie sportowego trybu życia wśród młodzieży”

 

Uzasadnienie >>

 

 

   Zarządzeniem nr 67/2013 z dnia 26 sierpnia Burmistrz Miasta Raciąż
powierzył stanowisko Dyrektora  Miejskiego Przedszkola w Raciążu Pani
Iwonie Marii Karpińskiej.

 

INFORMACJA

 

Podaję do publicznej wiadomości,

iż w dniu 28 sierpnia 2013 roku

( środa) o godz. 17.00

w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury,

Sportu i Rekreacji

im. Ryszarda Kaczorowskiego

w Raciążu przy ul. Parkowej 14

odbędzie się XXXIV Zwyczajna Sesja

Rady Miejskiej w Raciążu

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bogusław Jeżak

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu