Urząd Miejski w Raciążu

 

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż dnia 18.11.2013r. od godz. 09:00 do 17:00  Centrum Usług Medycznych FADO będzie przeprowadzał bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu NFZ. Mammobus ustawiony będzie na parkingu przed Urzędem Miejskim w Raciążu.

W Urzędzie Miejskim w Raciążu, zostanie wyłożony do publicznego wglądu
ujednolicony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Farma
Wiatrowa w mieście Raciąż, w celu zapoznania stron postępowania, jak
również społeczeństwa przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej: Raport oddziaływania na środowisko - Farma Wiatrowa w mieście Raciąż

ZWARIOWANY KOMISARIATMCK W RACIĄŻU NA JEDEN WIECZÓR ZAMIENI SIĘ W ZWARIOWANY KOMISARIAT
Pełna humoru i absurdu komedia z nasyconymi humorem piosenkami, ukazująca wydarzenia kilku dni pracy policjantów w przygranicznym miasteczku, już 9 grudnia w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Raciążu.
W dobie absurdu polskiej rzeczywistości aktorzy znani z serialu „Ranczo” pozwolą spojrzeć Państwu na problemy codzienności z

Czytaj więcej: ZWARIOWANY KOMISARIAT

Puls Raciąża nr 8(36) 2013

Puls Raciąża nr 8(36) 2013

ZARZĄDZENIE NR 85/2013 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 20 listopada 2013 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Raciążu
 

pobierz >>>

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż w poniżej wymienionych aptekach, mieszkańcy miasta Raciąż mogę bezpłatnie oddać przeterminowane leki:

Elżbieta Zalewska Sp. J., Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż.

Apteka. Marta Kuźniewska, Pl. Adama Mickiewicza 10, 09-140 Raciąż

Apteka „POD CISEM”, ul. Błonie 22, 09-140 Raciąż.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu