Urząd Miejski w Raciążu

 

 

Burmistrz Miasta Raciąż

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, że w terminie od 30 kwietnia 2013 r. do 29 maja 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości dla średnich przedsiębiorstw”.

Czytaj więcej: „Rozwój przedsiębiorczości dla średnich przedsiębiorstw”

W dniu 19 kwietnia 2013 r. Burmistrz Miasta Raciąża zorganizował dla mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych dzień bezpłatnych porad prawnych, których udzielał Konrad Figurski, prawnik wywodzący się z Raciąża. Z obecności p. Figurskiego skorzystało kilkanaście osób; tych, którzy chcieliby w przyszłości skorzystać z podobnej inicjatywy, prosimy o śledzenie ogłoszeń na niniejszej stronie internetowej.

  1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zapoznała się z kandydaturami osób aplikujących na stanowisko Prezesa Zarządu i przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z osobami spełniającymi wymogi formalne.

  1. Uchwałą nr 9/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powołała Pana Krzysztofa Talaka na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu Sp. z o.o.

Burmistrz Miasta Raciąż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaprasza mieszkańców miasta na uroczystości związane z obchodami 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbędą się 3 maja 2013 roku.

Program uroczystości:

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu