Urząd Miejski w Raciążu

Terminy wywozu odpadów komunalnych od 01.07.2014 do 30.06.2015

POBIERZ >>

Podaję do publicznej wiadomości,

iż w dniu 10 grudnia 2014 roku

( środa ) o godz. 17.00

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej

w Raciążu przy ul. Kilińskiego 23

odbędzie się II Zwyczajna Sesja

Rady Miejskiej w Raciążu

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bogusław Jeżak

UrządMiejski w Raciążuinformuje, iż zakwalifikował się do realizacji Projektu CAF 2013.

Wspólna Metoda Samooceny CAF jest Projektem wdrażanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2. współfinansowanym przez Unię Europejską.

Wspólna Metoda Oceny (ang. Common Assessment Framework 2013)

Czytaj więcej: Projekt CAF 2013

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Raciążu informuje , iż posiada na sprzedaż:

-Zbiornik  oleju opałowego jednościanowy stalowy o pojemności 10 m.³

Cena: Do uzgodnienia

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 10.12.2014.r  pod numerem tel. (23) 679 11 63

Podaję do publicznej wiadomości,

iż  w dniu 28 listopada 2014 roku

( piątek ) o godz. 16.00

w Hali Gimnastycznej

Miejskiego Zespołu Szkół

w Raciążu przy ul. Kilińskiego 62B

odbędzie się  I  Sesja

Rady Miejskiej w Raciążu

Burmistrz Miasta Raciąża

/-/ mgr Mariusz Jerzy Godlewski

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu