Urząd Miejski w Raciążu

 

W dniach 25 lutego – 2 marca 2013r. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00 – 13:00. Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie: www.pokrzywdzeni.gov.pl .

 

 

Magia Wembley i legendarnych pojedynków Anglii z Polską czeka na zwycięzców piłkarskiego Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, którego organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem firma Tymbark. Właśnie wystartowały zapisy do XIII edycji rozgrywek.

Najważniejszym i najbardziej emocjonującym piłkarskim spektaklem dla polskich i angielskich kibiców w 2013 roku, będzie mecz Anglia -€“ Polska

Czytaj więcej: Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku

W dniu 15 lutego 2013 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu, podczas którego dokonano zmian osobowych reprezentantów Gminy Miasto Raciąż.

 

 

 

Puls Raciąża nr 1(32)2013

 

W dniu dzisiejszym w spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Powiatowego Zawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Płońsku, uczestniczy kierownik Referatu Spraw Obronnych i Obywatelskich. Podczas tego spotkania zostanie poruszony między innymi temat Planowanych imprez i uroczystości strażackich na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku. Warto przypomnieć, iż w tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu będzie obchodziła swój jubileusz 110. rocznicy utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.

 

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż w dniu 12 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 oraz Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2.
Komisje ukonstytuowały się.
W Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1

  • Przewodniczącym został Pan Zbigniew Artur Kopciński,

  • a zastępcą przewodniczącego - Pani Barbara Tyska.

W obwodowej Komisji wyborczej nr 2

Czytaj więcej: Komisje Wyborcze – Przedterminowe Wybory Burmistrza Miasta Raciąża

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu