Urząd Miejski w Raciążu
Burmistrz Miasta Raciąż

zaprasza wszystkich mieszkańców Raciąża na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 19 maja 2013 roku o godzinie 16:00 w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

 

INFORMACJA

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 21 maja 2013 roku (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu przy ul. Parkowej 14 odbędzie się XXXI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Bogusław Jeżak

Nie zostawiaj po sobie śladu! – to hasło siódmej już edycji kampanii organizowanej przez Rekopol Organizacja Odzysku S.A.,

Czytaj więcej: 11 maja Dzień Bez Śmiecenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
Numer ogłoszenia: 181580 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013

 

 

Burmistrz Miasta Raciąż

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, że w terminie od 30 kwietnia 2013 r. do 29 maja 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości dla średnich przedsiębiorstw”.

Czytaj więcej: „Rozwój przedsiębiorczości dla średnich przedsiębiorstw”

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu