Urząd Miejski w Raciążu

IV Bal Charytatywny

UWAGA!
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Czytaj więcej: Utrzymanie czystości i porządku

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB w Warszawie

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1

Obszar: województwo mazowieckie – subregion: wschodni i południowy

Ważność: od godz. 16:00 dnia 15.01.2014 do godz. 06:00 dnia 16.01.2014

 

POBIERZ >>

 

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB w Warszawie

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 06:00 dnia 10.01.2014 do godz. 19:00 dnia 10.01.2014

 

Pobierz >>

Zapraszamy na oficjalny profil Urzędu Miejskiego w Raciążu na Facebooku
www.facebook.com/umraciaz

Profil Urzędu Miejskiego w Raciążu na Facebooku

 

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż w związku z wczorajszymi
opóźnieniami firma Remondis będzie odbierała odpady selektywne od
mieszkańców w dniu dzisiejszym (09.01.2014r.)

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu