Urząd Miejski w Raciążu

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zaprasza na bezpłatne szkolenie
Wypełnianie wniosku o płatność, czyli jak prawidłowo rozliczyć operację w ramach działania „Małe projekty”

Czytaj więcej: Wypełnianie wniosku o płatność, czyli jak prawidłowo rozliczyć operację w ramach działania „Małe...

Konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną skierowany do uczniów klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.

Czytaj dalej >>

 

Oświadczenie uczestnika

Pobierz >>

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "W zimowej szacie" >>Pobierz

Laureatkami zostały:
Magdalena Krygier ze zdjęciem "Królowa śniegu" >>Pobierz

 

 

 

Klaudia Żmijewska ze zdjęciem "Na drzewie milczenia wisi jego owoc - spokój" >>Pobierz

Urząd Miejski w Raciążu uprzejmie informuje, iż zgodnie z § 6 Uchwały Nr XXX/185/2013 Rady Miejskiej w Raciążu  z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Miasta Raciąż,  miejsca ustawienia pojemników muszą gwarantować dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady. Ponadto w celu właściwego odbioru odpadów, pojemniki powinny być ustawione przy drodze publicznej.

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 10 lutego 2014 roku ( poniedziałek) o godz. 17.00w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu przy ul. Parkowej 14 odbędzie się XXXIX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bogusław Jeżak

Początek każdego roku to okres składania przez płatników deklaracji i informacji, takich jak PIT-11, PIT-4R czy PIT-8C. Chcielibyśmy zachęcić Państwa - jako jednych z największych płatników podatku dochodowego od osób fizycznych funkcjonujących na terenie powiatu płońskiego - do składania deklaracji dotyczących pracowników w formie elektronicznej.

Czytaj dalej >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu