Urząd Miejski w Raciążu

 

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż w dniu 27 lutego 2013 roku odbył się Rejonowy Konkurs „MISTRZ ORTOGRAFII”. Mistrzem został uczeń III Klasy Gimnazjum w Raciążu - Sebastian Ciężki, którego Wychowawcą, a także nauczycielem języka polskiego jest Pani Iwona Cholińska.

 

W dniu 4 marca 2013 roku o godz. 16 00w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Raciążu, ul Parkowa 14 odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej, podczas której złoży  ślubowanie  Burmistrz Miasta Raciąż - wybrany w przedterminowych wyborach Burmistrza - Mariusz  Jerzy  Godlewski.

 

Miejska Komisja Wyborcza, zgodnie z protokołem sporządzonym w dniu 25 lutego 2013 r., ustaliła wyniki głosowania. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
1) Godlewski Mariusz Jerzy zgłoszony przez KWW RAZEM DLA RACIĄŻA - 1532
2) Sadowski Janusz Kazimierz złoszony przez KWW JANUSZA SADOWSKIEGO - 676
Wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany na burmistrza Godlewski Mariusz Jerzy zgłoszony przez KWW RAZEM DLA RACIĄŻA

 

System Informacji Oświatowej - do 7 kwietnia br. należy wprowadzić dane dotyczące szkół wg informacji na dzień 31 marca 2013r.

GMINNA Ewidencja zabytków w przygotowaniu wg ustawowych regulacji.

Do końca kwietnia dyrektor szkół przedstawi organowi prowadzącemu arkusz organizacyjny szkół na rok szkolny 2013/2014.

 

 

 

 

Pierwszy kwartał każdego roku to okres rozliczeń, podsumowań oraz planowania podejmowanych decyzji wiążących w najbliższym roku. Przedmiotem zebrania powinno być w szczególności: uchwalenie planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu, ocena pracy zarządzającego nieruchomością wspólną jeżeli powierzono zarząd w sposób określony w art.18 ust.1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz.U. z 2000 nr 80 poz.903 z późn.zm.), sprawozdanie zarządu i udzielenie absolutorium. Corocznych zebrań nie muszą zwoływać wspólnoty małe, w których liczba lokali nie jest większa niż 7.

 

INFORMACJA - PRZEDTERMINOWE  WYBORY BURMISTRZA   MIASTA   RACIĄŻ,  ZARZĄDZONE    NA    24   LUTEGO 2013  ROKU odbędą  się w  2  obwodach: > Czytaj więcej:

 

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Raciążu

z siedzibą w Gminnej Spółdzielni „SCh” w Raciążu ul. Płocka 33 powołanej do przeprowadzenia głosowania w przedterminowych wyborach Burmistrza Miasta Raciąż, zarządzonych na dzień 24 lutego 2013 roku.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Raciążu

Czytaj więcej: Przedterminowe wybory Burmistrza Miasta Raciąża

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu