Urząd Miejski w Raciążu

Nabór wniosków do programu "Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" dla samorządów.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Wykaz uczniów, którzy otrzymali stypendium za wybitne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2014/2015.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Lista stypendystów wyróżnionych za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Od dwóch lat mieszkańcy, jeśli wyrażą taką chęć, mogą ustalać terminy spotkań z burmistrzem miasta Raciąż Mariuszem Godlewskim, na których mają możliwość przedstawienia swoich problemów lub chcą omówić konkretną sprawę. Jednego dnia przyjmowanych jest około 7 osób. Na spotkania można umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu – (23) 679-11-83 lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Raciążu.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu