Urząd Miejski w Raciążu

Podaję do publicznej wiadomości, iż  w dniu 20 maja 2019 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w budynku Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu odbędzie się VI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Paweł Chrzanowski

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu