Urząd Miejski w Raciążu

 

Szanowni Przedsiębiorcy,
Burmistrz Miasta Raciąż
zaprasza na spotkanie,
które odbędzie się
dnia 5 sierpnia 2013 roku o godzinie 17:30
w Miejskim Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji.

W trakcie spotkania odbędzie się szkolenie Lokalnej Grupy Działania podczas, którego zostaną przekazane informacje o możliwych dofinansowaniach, wypełnianiu wniosków, formach pomocy oraz działaniu dofinansowanym z PROW "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Deklaracja dostępności

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu