Urząd Miejski w Raciążu

EIT Food chce wesprzeć przedsiębiorczych innowatorów w testowaniu rozwiązań, które sprawią, że rolnictwo staje się bardziej efektywne, zrównoważone i neutralne dla środowiska naturalnego.

Celem testów jest uzyskanie opinii na temat przydatności, funkcjonalności i jakości oferowanego rozwiązania i zwiększenie szansy na skomercjalizowanie pomysłu.

 

W ramach programu Test Farms EIT Food oferuje 3 granty, każdy w wysokości do 5000 euro brutto na testowanie rozwiązań dla 3 wnioskodawców (tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorców). W ramach otrzymanego grantu, startupy, zobowiązują się do:

  1. Przeprowadzenie testu funkcjonalności – wspólnie z zidentyfikowanym partnerem testów (rolnik, gospodarstwo rolne, instytut badawczy bądź inną organizacja badawczą umożliwiającą fizyczne przetestowanie innowacyjnego rozwiązania)
  2. Dzień Testowy – zorganizowane przez startup wydarzenie prezentujące funkcjonalność rozwiązania i umożliwiające zebranie informacji zwrotnej od przynajmniej 3 potencjalnych klientów
  3. Raport śródokresowy – wyniki testów, informacja zwrotna od partnera testów i opinia potencjalnych klientów
  4. Test Farms Showcase  prezentacja wyników testów i innowacyjnego rozwiązania w gronie firm partnerskich EIT Food i potencjalnych klientów w trakcie wydarzenia networkingowego zorganizowanego przez EIT Food

Szczegółowy proces aplikacji, selekcji i finansowania jest dostępny w regulaminie konkursu: https://bit.ly/2YdFfmu

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

Aplikacja: 23.0720.08

Ocena wniosków: 20-23.08

Ogłoszenie wyników: 23.08

Podpisanie umowy: 26.08 – 02.09

Faza testowa: 02.09 – 14.11

Test Farms Showcase: 28.11 *

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu