Urząd Miejski w Raciążu

 

 

   Zarządzeniem nr 67/2013 z dnia 26 sierpnia Burmistrz Miasta Raciąż
powierzył stanowisko Dyrektora  Miejskiego Przedszkola w Raciążu Pani
Iwonie Marii Karpińskiej.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu