Urząd Miejski w Raciążu

(niezamieszkałego i nieużytkowanego) budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, położonego na działce nr ewid. 1326/7 o pow. 0,0117 ha w Raciążu Pl. A. Mickiewicza 36/1 wraz z zabezpieczeniem przyległych budynków sąsiednich (działka nr 1326/7 wynika z podziału działki o nr 1326/5).

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu