Drukuj 

(niezamieszkałego i nieużytkowanego) budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, położonego na działce nr ewid. 1326/7 o pow. 0,0117 ha w Raciążu Pl. A. Mickiewicza 36/1 wraz z zabezpieczeniem przyległych budynków sąsiednich (działka nr 1326/7 wynika z podziału działki o nr 1326/5).

Pobierz szczegółowe informacje >>