Urząd Miejski w Raciążu

 

 

Burmistrz Miasta Raciąż zakazuje zgromadzenia publicznego, którego celem, zgodnie z zawiadomieniem z dnia 27 sierpnia 2013r. Jest „propagowanie sportowego trybu życia wśród młodzieży”

 

Uzasadnienie >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu