Urząd Miejski w Raciążu

WZYWASZ NAS NA INTERWENCJĘ...POWIEDZ NAM PRAWDĘ. PAMIĘTAJ, ŻE

UKRYWAJĄC FAKTY O SWOIM STANIE ZDROWIA, KONTAKCIE Z OSOBĄ POTENCJALNIE

ZAKAŻONĄ CZY PRZEBYWANIU W STREFIE ZAKAŻENIA, UTRUDNIASZ NAM

NIESIENIE POMOCY INNYM. DLATEGO PRZYPOMINAMY - #NIEKŁAMRATOWNIKOM.

Przypominamy, że że na numer alarmowy 112 dzwonimy tylko w przypadku

zagrożenia życia i zdrowia. Jeżeli jesteśmy w kwarantannie lub

mogliśmy mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, mówimy o tym

od razu dyspozytorowi. Mówiąc zatem szczerze o swoim stanie zdrowia

pomagasz nam pomóc innym. Przyjeżdżając na interwencję będziemy

mogli użyć odpowiedniej odzieży ochronnej. Chory ratownik nie pomoże

już innej osobie...

 

Powiadomienie o objęciu kwarantanną jest wiążące prawnie. Osoby

takie powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego

obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom

izolacji.

 

Zespół Prasowy KWP

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu